Firma PALETE stav s.r.o., bola založená v roku 2000 Daliborom Frankom. Od začiatku svojho pôsobenia na trhu stavebných prác si firma začala budovať svoj kredit na odbornosti  dlhoročných praktických skúsenostiach jednak spoločníkov a jednak svojich zamestnancov. V počiatkoch svojej činnosti preferovala vysoko odborné stavebné činnosti, zaoberajúce sa najmä povrchovými úpravami stavieb s požiadavkami na vysokú kvalitu ich prevedenia. Realizovali sme tisíce, až desaťtisíce metrov štvorcových omietok, stierok, sadrokartónových systémov, podhľadov, náterov a malieb. Postupne firma s ohľadom na svoj rast a požiadavky zákazníkov rozširovala okruh svojich činností, zameraných na stavebnú výrobu tak, že čoskoro rozsah jej aktivít zahrnoval všetky stavebné, montážne a inštalačné práce, súvisejúce s výstavbou objektov pozemných stavieb.

Komplexná dodávka stavieb (tzv. nakľúč) jedným dodávateľom totiž pre investora znamená nielen úsporu času a starostí, ale aj značnú časť finančných nákladov na výstavbu akéhokoľvek objektu. Keďže máme snahu poskytovať investorom maximálne služby a zároveň uspokojovať čo najvyššie nároky na našu prácu, rozširujeme aj naďalej pôsobenie našej firmy v oblasti stavebnej výroby pri dodržiavaní čo najvyššich požiadaviek na kvalitu prevedenia prác, odovzdávaných investorom. Aj z týchto dôvodov dokážeme dnes okrem dodávok stavebných prác ponúknuť potencionálnym investorom i spracovanie projektovej dokumentácie stavieb (mimo priemyselných závodov či poľnohospodárskych objektov), inžiniering spojený s vybavením príslušných povolení úradov, či odborné poradenstvo v oblasti stavebných technológií a výstavby.

Azda viac ako popis činností a aktivít firmy napovie niekoľko referencií o realizovaných dodávkach za obdobie našej existencie. Z mnohých môžeme pomenúť: rekonštrukcie bytov po celom území Slovenskej republiky, v spolupráci s rakúskou firmou HIRSCH spoluprácu na dokončovacích prácach na POLUS CITY CENTER v Bratislave, ďalej objekty či pobočky Národnej banky Slovenska, Tatrabanky či Slovenskej sporiteľne po celom Slovensku.

V súčasnosti a nedávnej minulosti sme sa hlavne venovali zatepľovaniu bytových domov, výstavbou hrubých stavieb rodinných domov, rekonštrukciami a renováciami budov určených na podnikateľské účely ako aj renováciám bytoviek pre bytové spoločenstvá. Zákazníci využili naše služby aj pri inštalácii systému na zber a využívanie dažďovej vody, ako aj pri kompletnej inštalácii a osadení bazénu.

ODOVZDANÍM TO PRE NÁS NEKONČÍ - naša firma poskytuje na nami realizovaných stavbách ZÁRUČNÝ aj POZÁRUČNÝ SERVIS

 

Dalibor Franko

Zakladateľ a majiteľ Palete s.r.o.