SLUŽBY

Na trhu podnikáme Už 15 rokov ako stavebná firma. Našim záujmom je firmu neustále rozvíjať a tak sme sa rozhodli, že rozšírime portfólio našich činností a služieb. Svojim zákazníkom sme doteraz ponúkali výlučne stavebné služby. Vývoj na trhu a zvýšené potreby našich partnerov živnostníkov a zákazníkov nás priviedli k myšlienke rozvíjať aj iné ako čisto stavebné aktivity. Našou víziou je, aby náš zákazník u nás našiel čo možno najširší okruh služieb, ktorými uspokojíme jeho potreby pred, počas a po realizácii výstavby či rekonštrukcie. Z tohto dôvodu sme začali bližšie spolupracovať s vybranými výrobcami stavebných materiálov, architektami, interiérovými dizajnérmi či remeselníkmi, ktorí sa špecializujú na výrobu a inštaláciu produktov, ktorým sa my nevenujeme a vy máte po nich dopyt. Keďže chceme vaše potreby uspokojovať komplexne, budeme naše služby postupne rozvíjať. Bližšie informácie nájdete po kliknutí na následovné ikony podľa toho, či chcete byť Palete – partner ako klient-zákazník, živnostník,bytové-domové spoločenstvo, výrobca-predajca stavebných materiálov, projektant..., či máte záujem o stavebné materiály prípadne si neviete rady a potrebujete poradiť pri stavbe, rekonštrukcii či oprave.

                                    

                      PALETE PARTNER


 ZÁKAZNÍK 

 ŽIVNOSTNÍK 

VÝROBCA/PREDAJCA STAV. MATERIÁLOV 

 BYTOVÉ, DOMOVÉ SPOLOČENSTVO 

 PROJEKTANTI 

             STAVEBNÉ MATERIÁLY


 Stavebné materiály 

                      PORADENSTVO


V príprade, že máte záujem o poradenstvo, kontaktujte nás.

                    PRENÁJOM


 Prenájom